o_nas_egypt_h1.png

Zuzana_Melka_Wittmannov.jpgZuzana Melka Wittmannová

Již deset let pomáhá hledat cestu svým klientům. I když své zkušenosti pravidelně předává na svých veřejných přednáškách a kurzech, přesto sama stále hledá další nové souvislosti k pochopení lidských emocí. Je autorkou řady ezoterních pohádek a příběhů zachycujících ducha doby a charakter hrdinů. Pracovala jako zdravotní sestra na odděleních, kde se setkala tváří v tvář lidské bezmoci a umírání. Přesvědčila se o tom, že i když je umírajícímu poskytnuta v nemocnici veškerá péče a má plnou podporu svých nejbližších, na druhý břeh musí přejít zcela sám. Vše na tomto světě má svůj smysl a řád, vše probíhá opakovaně v reinkarnacích za účelem pochopení lidského bytí s výslednou snahou opět splynout v Jednotě, což jí vede také k zaměření se na minulé životy a k výkladu tarotu. Ve snaze podpořit i krásu fyzickou poskytuje aromamasáže, kosmetiku a specifické druhy líčení. Spolu s PaedDr. Marií Maškovou pořádá skupinová setkání a relaxační pobyty s koncepcí živlové terapie. Setkání s RNDr. Mgr. Hanou Sar Blochovou přineslo do jejích aktivit zajímavou fúzi, kdy se otevírají nové možnosti společné práce v návaznosti na starověká mystéria jako cesty k propojení lidského vědomí s kosmickou moudrostí, jež je uložena v každém jedinci.

info: www.ucernelabute.cz

Hana_Blochov.jpgRNDr. Mgr. Hana Sar Blochová / Rosa de Sar

Pořádá praktické semináře a přednášky z oblasti starověkých mysterií, biblických dějin, středověké hudby a výtvarného umění, mystiky a alchymie. Specializuje se na egyptský hermetismus, gnostické učení Ježíše a jeho apoštolek a na evropské středověké umění, filosofii a mystiku. Hlavní zájem: zvuková alchymie, hermetické katedrály Francie a mystický odkaz Karlštejna. Pořádá také semináře zaměřené na detekci staveb zaniklých vyspělých civilizací u nás a na průzkum jejich neznámých technologií. Zkoumá pyramidy v ČR.

Aktivně se věnuje také muzikoterapii, koncertuje jako zpěvačka a hráčka na varhanní portativ, harfy a psalteria a je také autorkou hudby a výtvarné části četných multimediálních projektů s ezoterním přesahem. Natočila celkem 10 CD se středověkou, alternativní a lidovou hudbou a koncertně vystoupila v mnoha zemích Evropy, Afriky i Asie. Napsala 4 knihy.

Autorka knih (jako Rosa de Sar):
Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (ONYX 2007), Mesiáš (ONYX 2010)
Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás (SAR 2011)
Mysterium Karlštejna (SAR 2012)

Společně se Zuzanou Melka Wittmannovou pořádá prožitkové semináře zaměřené na egyptská a středověká mystéria, ve kterých se uplatňuje duchovní hudba a zpěvy, rituální tance, arteterapie, dramaterapie a muzikoterapie, obřadní práce s drahokamy i mysterijní výuka vedoucí k propojení mysli a intuice.

info: www.blochova.cz, www.sar-blochova.cz, www.pyramidycr.cz, www.cestahvezdy.cz

If you see purity
As immaturity
Well it's no surprise
If for kindness
You substitute blindness
Please open your eyes.
Pokud chápeš nevinnost
jako nedospělost,
dobře, pak není žádným překvapením,
když za laskavost
podstrkuješ slepotu.
Prosím, otevři své oči.
  Martin GORE
 
concrete5 - open source CMS © 2007 - 2018 U Černé labutě.    All rights reserved. Ing Stanislav Melka ©